PROFILERTE
NÆRINGSAREAL
TIL LEIGE

Ferdigstillelse i slutten av 2021

Tilpassa lokale etter ynskje i 1.-2. etasje

Lokale til butikk og/eller kontor

Nærheit til Scandic Sunnfjord

Særs god eksponering i ei flott ny bygate

Arkitektur og kvalitetar med identitet

Motiverande og engasjert miljø

Innovativt og spenstig fellesareal

Takterrasse for luksus i arbeidskvardagen

KVARDAGSLUKSUS FOR DI BEDRIFT

1. ETASJE

Totalt utleigeareal: 360 m2

Felles: 139 m2

2. ETASJE

Totalt utleigeareal: 221 m2

Felles: 97 m2

.. og ikkje gløym takterrassen!

Apotekargarden er eit kombinert nærings- og bustadbygg med fellesskapsløysingar på blå resept. I dei to nedste etasjane vert det spennande næringsareal for utleige. 

 

Areal vert tilpassa kvar einskilde leigetakar sitt behov og ynskje, med fokus på funksjonalitet og trivsel. Fasaden er godt eksponert og gjev bedrifter i Apotekargarden viktig tilhøyrsle og identitet. 

Storstova er inngangspartiet som gjev det viktige førsteinntrykket. Den er også kantine og sosial arena for nettverksbygging med gode ringverknadar. 

Apotekargarden ligg sentralt i Førde sentrum og vert godt eksponert mot eitt av fylket sine mest profilerte kryss. I nærheita finn du gode naboar som Scandic Sunnfjord, S&F Kunstmuseum, Sparebanken S&F og matbutikk. 

.. og ikkje minst! I 6.etg finn du takterrassen, som gjev skikkeleg luksus i arbeidskvardagen! Til og med på regnfulle dagar kan du nytte deg av det møblerte området under det store takoverbygget til både lunsj og møte! 

press to zoom
Nyt den deilige takterrassen!
press to zoom
Storstova finn du ved inngangen i 1.etg
press to zoom
I hjartet av Førde
press to zoom
Storstova er kantina i Apotekargarden, men kan óg nyttast til møter eller arrangement.
press to zoom
Fasaden mot Langebruvegen
press to zoom
1/1

- BYGGINGA ER I GANG -

FERDIGSTILLELSE I SLUTTEN AV 2021

Er du interessert eller har spørsmål?

TA KONTAKT

Christina Kvamme

ck@xform.no  |  Tel: 913 04 300

Takk for at du sendte inn!