top of page
4. etg
4. ETASJE

Klikk på leilegheita du ynskjer å sjå nærare på for meir informasjon.

A71-104 4. Etasje.png
SELD
SELD
SELD
SELD
SELD
SELD
SELD
SELD
SELD

H0401

3-roms

69,8 m²

60,9 m²

8,9 m²

16,2 m²

Ja

SELD!

BRA

P-rom

Innebod

Terrasse

(privat innglassa)

H0402

3-roms

76,7 m²

67,0 m²

9,7 m²

16,9 m²

Ja

SELD!

BRA

P-rom

Innebod

Terrasse

(privat innglassa)

H0403

3-roms

78,5 m²

70,7 m²

7,8 m²

7,8 m²

Ja

SELD!

BRA

P-rom

Innebod

Terrasse

(privat innglassa)

H0404

2-roms

50,3 m²

42,9 m²

7,4 m²

7,4 m²

Nei

SELD!

BRA

P-rom

Innebod

Terrasse

(privat innglassa)

H0405

2-roms

47,6 m²

40,0 m²

7,6 m²

10,4 m²

Nei

SELD!

BRA

P-rom

Innebod

Terrasse

(privat innglassa)

3-roms

75,5 m²

66,5 m²

9 m²

16,2 m²

Ja

SELD!

BRA

P-rom

Innebod

Terrasse

(privat innglassa)

H0407

4-roms

59,3 m²

53,3 m²

6,0 m²

12,3 m²

Ja

SELD!

BRA

P-rom

Innebod

Terrasse

(privat innglassa)

H0410

1-roms

22,6 m²

22,6 m²

0 m²

3,6 m²

Nei

SELD!

BRA

P-rom

Innebod

Terrasse

(privat innglassa)

H0411

1-roms

26,0 m²

26,0 m²

0 m²

0 m²

Nei

SELD!

BRA

P-rom

Innebod

Terrasse

(privat innglassa)

Type

BRA

P-rom

Innglasa

terrasse

Terrasse

total

Eigen parkering

BRA

P-rom

Innebod

Terrasse

(privat innglassa)

5. etg

5. ETASJE

Klikk på leilegheita du ynskjer å sjå nærare på for meir informasjon.

A71-103 5. Etasje.jpg
SELD
SELD
SELD
SELD
SELD
SELD
SELD
SELD
SELD

Type

BRA

P-rom

Innglasa

terrasse

Terrasse

total

Eigen

parkering

BRA

P-rom

Innebod

Terrasse

(privat innglassa)

H0501

3-roms

69,2 m²

60,6 m²

8,6 m²

12,6 m²

Ja

SELD!

H0502

4-roms

103,8 m²

94,1 m²

9,7 m²

17,5 m²

Ja

SELD!

H0503

3-roms

78,4 m²

70,7 m²

7,7 m²

10,7 m²

Ja

SELD!

H0504

2-roms

50,3 m²

42,9 m²

7,4 m²

7,4 m²

Nei

SELD!

H0505

2-roms

47,2 m²

39,8 m²

7,4 m²

7,4 m²

Nei

SELD!

3-roms

75,4 m²

66,3 m²

9,1 m²

16,4 m²

Ja

SELD!

H0507

4-roms

59,0 m²

53,4 m²

5,6 m²

16,3 m²

Ja

SELD!

H0510

1-roms

22,6 m² 

22,6 m²

0 m²

0 m²

Nei

SELD!
6. etg

6. ETASJE

Klikk på leilegheita du ynskjer å sjå nærare på for meir informasjon.

A71-102 6. Etasje.jpg
SELD
SELD
SELD

H0601

4-roms

108,7 m²

98,3 m²

10,4 m²

26 m²

Ja

SELD!

H0602

4-roms

110,0 m²

99,7 m²

10,3 m²

21,3 m²

Ja

SELD!

H0603

5-roms

116,6 m²

101,5 m²

15,1 m²

31,0 m²

Ja

SELD!

Type

BRA

P-rom

Innglasa terrasse

Terrasse

Parkering

BRA

P-rom

Innebod

Terrasse

(privat innglassa)

U.etg - parkering / bod

PARKERING & BOD

U.etasje - kjellar

A71-108 Kjellar.jpg

Trykk på bilete for større visning.

SITUASJONS- & UTOMHUSPLAN

1.etasje - utomhusplan

A71-1012 Utomhusplan.jpg

Trykk på bilete for større visning.

Situasjonsplan - gateplan

Apotekargarden_parkering.jpg

Trykk på bilete for større visning.

Snitt Apot_Sunnfjord Hotell.jpg

Trykk på bilete for større visning.

Situasjonsplan
Snitt
bottom of page